3PMSF (3 Peak Mountain Snow Flake) heißt das neue Winterreifensymbol.
3PMSF (3 Peak Mountain Snow Flake) heißt das neue Winterreifensymbol. ( Bild: GDTG )