Interessen des Fabrikatshandel im Blick: (v.li.) Bernhard Lycke (Cecra), Mathias R. Albert (VMH) und Jean-Charles Herrenschmidt
Interessen des Fabrikatshandel im Blick: (v.li.) Bernhard Lycke (Cecra), Mathias R. Albert (VMH) und Jean-Charles Herrenschmidt (Cecra). ( Bild: VMH )